Dezinfekce

DEZINFEKCE je soubor opatření vedoucí ke zneškodňování choroboplodných (patogenních) nebo jinak škodlivých mikroorganismů na živých či neživých materiálech pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavé osobě či zvířeti. Tuto oblast většina lidí velice podceňuje. Pak se ptáme sami sebe, jakým způsobem a proč se šíří chřipková epidemie a další přenosné nákazy. Šíří se všude tam, kde dochází ke kumulaci lidí - v dopravních prostředcích, na pracovištích, v šatnách i ve stravovacích zařízeních. Účinná a pravidelná dezinfekce by tento problém omezila. Provádíme i dezinfekce bytů po zemřelých včetně dezinfekce a dezinsekce při předávání bytů. Do oblasti dezinfekce patří i likvidace plísní. Sem spadají postřiky zdí a materiálů napadených plísněmi a konzervace omítek. Plísně se rozmnožují sporami, které volně poletují vzduchem a mohou vyvolat četné alergické reakce. Nenechávejte bez povšimnutí ani malý kout napadený plísní. Dezinfekci provádíme nejmodernějšími přípravky, takže v těch místech, kde to není žádoucí, odpadá nepříjemný chlorový zápach. Aplikujeme převážně technologii postřikem nebo aerosolem. Ceny za dezinfekci se sjednávání individuálně dle náročnosti a rozsahu prací.

ß