Dọn dẹp đồ vật

Chúng tôi cung cấp giải phóng mặt bằng hoàn toàn các vật thể như hầm, đất (phân từ chim bồ câu), nhà để xe, căn hộ, nhà kho, và hài cốt của người chết.

Cách chúng tôi tiến hành:

Trong thời hạn đã thỏa thuận, chúng tôi đặt container và bắt đầu xóa đối tượng. Sau khi làm sạch, khử trùng đối tượng và, nếu cần, khử trùng và kiểm soát loài gặm nhấm. Chúng tôi giao đối tượng cho khách hàng trong trạng thái sạch sẽ, không mùi.