Khử trùng

Kiểm soát dịch hại toàn diện → tận dụng lợi thế của công ty chúng tôi. Khử trùng là một tập hợp rất nhiều biện pháp dẫn đến sự hủy diệt hoặc ít nhất là giảm đáng kể sự xuất hiện của côn trùng gây hại hoặc khó khăn trong tất cả các đối tượng hoạt động của con người. Lý do chính cho sự hủy diệt là nguy cơ truyền bệnh nghiêm trọng và đặc biệt là nguy cơ phản ứng dị ứng ở người cao đối với sự hiện diện của một số loài côn trùng. Thiệt hại kinh tế đáng kể do hoạt động của họ cũng không đáng kể. Chúng bao gồm thiệt hại đặc biệt đối với thực phẩm được lưu trữ, thức ăn, vải, gỗ, v.v ... Có một số lượng lớn sâu bệnh, phổ biến nhất bao gồm ruồi, gián, rệp, bọ chét, kiến, chấy, ve, bóng tối, gỗ, mọt, ong vò vẽ , muỗi, giun gỗ, v.v.

Chúng tôi giải quyết những vấn đề này