Chemická Dezinsekce


Asi nejpoužívanější způsob dezinsekce je právě chemickou cestou, kdy se používají různé chemické látky. Ty se dělí na atraktanty a repelenty. Atraktanty lákají hmyz, který je následně vyhuben jiným prostředkem - lapačem, lepovým pásem apod. Repelenty mají zase za cíl hmyz odpudit. Dezinsekční přípravky, tzv. insekticidy, lze rozdělit podle mechanismu působení na přípravky kontaktní (dotykové), perorální (požerové) a přípravky účinkující přes dýchací ústrojí hmyzu.


Máte zájem o další informace?